Uit Suffie's archief: Rechtvaardigheid

Maandag 30 Juni 2003 at 7:01 pm


Vandaag vond iemand het nodig bij Suffie op de voorruit te kwatten. Eerst haalde hij Suffie rechts in en vervolgens probeerde hij de Suffiemobiel te snijden om als eerste het verkeersplein op te komen. Maar Suffie had geen zin om op de rem te staan en gaf een beetje gas bij, zodat de rotmeneer zelf in de ho-ijzers moest. Dat vond meneer niet leuk en dus hief hij een waar claxonconcert aan, waarbij Suffie vriendelijk terugzwaaide.

Vlak voor de volgende kruising haalde de meneer Suffie opnieuw in, stopte voor de stopstreep en stapte uit. Vloekend, tierend en wijsvingerend liep hij op de Suffiemobiel toe, vatte post bij Suffie's portier en overspoelde de Suffiemobiel vervolgens met een ware stortvloed aan de meest verschrikkelijke ziektes en aandoeningen die de mensheid rijk is. En dat allemaal omdat Suffie hem in het verkeer zo gehinderd had. Suffie deed het enige wat hij kon verzinnen om op niveau te blijven en keek de meneer vriendelijk, doch volslagen debiel vanachter de vooruit aan. Dit maakte het er niet beter op en uiteindelijk spoog de meneer een enorme speekselklodder, ter grootte van een gebakschoteltje, boven op Suffie's voorruit.

Hierop behoorde effectief te worden gereageerd, besloot Suffie. Terwijl de man zijn litanie hervatte, zocht Suffie de knop van de ruitensproeier. Suffie bedacht zich dat de Suffiemobiel twee weken geleden bij Meneer Garage het nodige aan onderhoud had genoten. Suffie achtte de kans klein dat daarbij ook aan het licht was gekomen dat het spuitstuk van de ruitensproeier aan de bestuurderzijde te veel naar buiten stond gericht. Dat leek Suffie een mooi experiment en dus drukte Suffie enige seconden ferm op de knop van de sproeier. En inderdaad, ze waren het vergeten. Rustig stuurde Suffie de Suffiemobiel langs de voor hem staande Mercedes, de meneer in zijn eigen spirituswalm achterlatend en hervatte zijn tocht. En ziehier, bij een beetje snelheid kwam de ruitenvloeistof keurig netjes op de ruit terecht.

Wat kan het leven toch mooi zijn...

eerder gepubliceerd op 21 maart 2002

Grote schoonmaak

Zaterdag 28 Juni 2003 at 4:36 pm


Voor de mensen die mijn oude archieven missen: die zijn er niet meer. Niet omdat ik u geen blik in mijn verleden gun, maar omdat het MT-technisch het nodige aan problemen opleverde om ze te laten staan. Zo wilde het nog wel eens gebeuren dat de index-pagina van mijn nieuwe log werd overschreven door het plaatsen van een reactie op een "oude" pagina. En dat wil ik dus niet...

Overigens heb ik de hele bups nog wel ergens staan, zowel in HTML (lokaal) als in Berkeley DB formaat, dus helemaal hopeloos is de historische logsituatie nog niet....

Wellicht dat ik u in de komende tijd derhalve sporadisch ga verblijden met een kleine bloemlezing uit eerder gepubliceerd werk. Moogt u zelf beslissen of sommige van mijn juweeltjes de tand des tijds hebben doorstaan....

Rotzakken!

Zaterdag 28 Juni 2003 at 09:52 am


Op m'n werk hebben ze me ook al door...

signs.jpg

Verwarring...

Vrijdag 27 Juni 2003 at 1:12 pm


Pas achteraf bedacht ik mij wat ik eigenlijk gezegd had...

"Het dreigt allemaal goed te komen..."

Laat ze daar maar eens een weekendje op kauwen!

Juist ja...

Dinsdag 24 Juni 2003 at 8:27 pm


Vanmorgen bleek mij dat koude, en dus harde roomboter zich uitstekend laat smeren op nog bevroren boterhammen, dit naar aanleiding van de afwezigheid van margarine in Huize Suffie, gecombineerd met het feit dat ontdooien van brood mij 's morgens te veel tijd kost.

Nu bereid ik ondertussen al weer anderhalf jaar dagelijks mijn eigen bammetjes, en dan moet ik daar nu achterkomen....

Vragenlijst

Maandag 23 Juni 2003 at 2:35 pm


Belofte maakt schuld, dus bij deze een minuscuul kleine greep uit de vragenlijst uit mijn vorige entry:

"Volgens mij komen de beste bruggenbouwers uit ons land (juist/onjuist)"

Geen idee wat deze vraag zegt over iemands persoonlijkheid, maar ik hoop wel dat het waar is, want van deze tijdelijke oplossing wordt ik niet echt vrolijk... (niet geschikt voor gevoelige lezertjes)

BRON: NPV, Swets test publishers

Wederopbouw

Zaterdag 21 Juni 2003 at 10:03 am


In het kader van positieve berichtgeving en wederopbouw een kleine blik op die nieuwe, in aanbouw zijnde Fat & Smelly Studio's te Almere.

Het instrumentarium, de bar, de techniek en de isolatie moet u er maar even bijdenken...

Embargo

Vrijdag 20 Juni 2003 at 11:16 pm


Ze trekt haar voorhoofd in een vragende frons en kijkt op van haar kladblok. Ik neem rustig nog een slok van mijn koffie en ga er even voor zitten. Je kunt niet verwachten dat iedereen weet wat een weblog is en dus leg ik in korte bewoordingen uit wat het is, wat het inhoudt en wat ik er tot voor kort mee deed. Met de achterkant van haar pen veegt ze een donkere lok lang haar uit haar gezicht en reageert enthousiast. "Maar wat leuk," zegt ze. "Daar moet je toch veel voldoening in vinden. Doe je het nog steeds?" Ik schud mijn hoofd en ze lijkt oprecht teleurgesteld. "Wat jammer, denk je niet dat het juist goed is om dingen van je af te schrijven?" Ik haal diep adem, vertel haar waarom dat niet zo'n slim idee is en ze knikt begrijpend. In de stilte die valt, hoor ik haar pen op het kladblok tikken.

Als ik naar mijn motor loop, met een kaartje in mijn hand voor een volgende afspraak, denk ik na over mijn zelfopgelegde embargo. Sommige dingen die me bezig houden zijn eenvoudigweg niet logbaar. Maar andere dingen misschien wel. Bijvoorbeeld wat het met je doet als je 's morgens een berichtje in je mailbox vindt dat je geacht wordt om binnen enkele maanden naar een andere werkplek uit te kijken. Of wat het met je gezin doet als het door allerlei stomme en ingewikkelde regels en bureaucratische beperkingen maar niet lukt om je moeilijk lerende kind passend onderwijs aan te bieden. Of wat er met je relatie gebeurt als je door alle gevechten met instanties, werkgevers en hulpverleningsorganisaties geen tijd of energie meer voor elkaar hebt, als je elkaar ontloopt omdat je de confrontatie met elkaars verdriet en onzekerheden niet meer aankan.

Therapie of vlucht? Het kan twee kanten op. Ik twijfel. Voor nu voelt het in ieder geval goed, maar morgen kan het weer anders zijn. Ik ben wispelturig.

Als ik op de motor stap bedenk ik me dat ik bij de volgende sessie een paar uitdraaien uit mijn oude archieven zou kunnen meenemen. Ongetwijfeld heeft ze daar meer aan dan aan die stomme vragenlijsten die ik nu in mijn jaszak heb zitten....

Vandaar dus...

Maandag 02 Juni 2003 at 7:27 pm


Neen, de Erven Suffie zijn nog niet niet bijeengeroepen, de scheiding is nog niet uitgesproken, de curator krabt vooralsnog slechts zijn hoofd over zijn eigen rekeningen en ook de inhoud van mijn bureau ligt nog niet bij het grof vuil op straat...

Vanwaar dan deze langdurige inactiviteit? Welnu, de inhoud van mijn log heeft ruim een jaar lang gesteund op twee belangrijke pijlers: enerzijds de al of niet verminkte weergaves van persoonlijke ontboezemingen en anderzijds de als humoristisch bedoelde en verdorven voortbrengselen van mijn zieke fantasie. Daar ik ondertussen heb gemerkt dat steeds meer mensen die mij kennen mijn log lezen en daardoor in verwarring geraken over mijn geestelijke gesteldheid, met alle gevolgen van dien, heb ik besloten deze bron van vermaak voor het publiek af te sluiten.

Maar ook mijn emotioneel kwalijk riekende brein begint qua perversiteiten en diabolische grofheden uit te drogen. Tijd dus voor het zoeken naar en vinden van nieuwe bronnen. Tijd om inspiratie op te doen...

Uwe Sufheid is per gisteren opgenomen in een goeddraaiende cover-band, die mij niet alleen ongetwijfeld veel muzikaal speelplezier gaat bezorgen, maar mij bovendien zal gaan voeden met inspirerende en motiverende ervaringen. Daarnaast gaat uw gastheer flink verbouwen, want er dient binnenkort een huis te worden verkocht. Al met al voldoende redenen om een tijdje off-line te blijven. Verpoos u zolang met het aanbod aan links in de rechterkolom van deze pagina en er zal u inhoudelijk recht blijven geschieden...

U bent gegroet...