Dag van de Leerplicht

Drie reacties

Gisteren was het Landelijke Dag van de Leerplicht, een intiatief van het Ministerie van OCW dat met name door justitie en leerplichtambtenaren in Almere werd aangegrepen om het belang van de schoolgang en de zonde van het spijbelen er nog eens lekker in te stampen. Van de gemeente Almere is reeds jaren bekend dat ze in dit soort acties graag het beste jongetje van de klas spelen. Tenslotte moet je je als nagelnieuwe stad wel een beetje profileren, toch?

En dus werden er scholen bezocht, leerlingen aangesproken, ouders opgebeld en allerlei andere acties uitgevoerd om iedereen ervan te overtuigen dat je als spijbelaar of niet-schoolgaande gedoemd bent om tot zwervende crimineel te verworden. Daarbij werd nog eens fijn benadrukt dat dit soort gespuis niet alleen zorgt voor onveiligheidsgevoelens bij eerzame burgers, maar de maatschappij ook nog eens scheppen geld kost door de schade die ze met hun crimineel gedrag veroorzaken. Om over de onevenredige druk op de sociale voorzieningen nog maar te zwijgen.

In dat licht is het opmerkelijk dat die zelfde gemeentelijke instanties het kennelijk prima vinden dat Kleine Suffie, die ondertussen al weer bijna een jaar geleden naar huis werd gestuurd omdat zijn school niet bij machte was hem passend onderwijs te bieden, nog steeds thuis zit. Al een jaar lang is speciale commissie, bestaande uit leden van verschillende Almeerse onderwijsinstanties bezig een goede leerplek voor hem te zoeken. Tot nu toe hebben ze zich daarbij vooral bezig gehouden met het afschuiven van verantwoordelijkheden, het beschermen van budgetten, het afwachten van initiatieven van anderen, het schoonvegen van eigen straatjes en het verzinnen van excuses vanwege niet nagekomen afspraken. Er wordt druk gebrabbeld over potjes, clusters, rapportages, trajecten, veilige milieus, commissies en testen. Maar ondertussen zit Kleine Suffie nog steeds thuis en bestaat zijn scholing slechts uit wat hij zelf op eigen initiatief tot zich neemt, aangevuld met de paar uur scholing per week die wij zelf noodgedwongen voor hem moeten verzorgen.

En ondertussen verliest Kleine Suffie langzaam maar zeker zijn zelfvertrouwen, zijn gevoel voor eigenwaarde en het vertrouwen in de maatschappij. Ondertussen komt hij steeds verder achter in zijn ontwikkeling en wordt de kans om zijn achterstand nog in te lopen kleiner en kleiner. Ondertussen moet hij toezien hoe zijn ouders steeds meer onder druk komen te liggen, het steeds moeilijker hebben om het gezin normaal te laten functioneren -of zelfs bij elkaar te houden- en het steeds moeilijker hebben om maatschappelijk op normale wijze te functioneren.

Langzaam zie ik Kleine Suffie belanden in een situatie die door sociologen, criminologen en deskundigen op het gebied van jeugdzorg als 'uiterst risicovol' wordt bestempeld. En in angstige spanning wacht ik op de eerste tekenen van het gelijk van de mensen achter de Landelijke Dag van de Leerplicht. Het is ooit eens geroepen: leg bij het uit de bocht vliegen van probleemkinderen de aansprakelijkheid bij diegenen die verantwoordelijk zijn voor de problemen van het kind. In dat geval hoop ik dat die Dag van de Leerplicht een groots en jaarlijks terugkerend evenement wordt.

Kunnen ze meteen een collectebus meenemen...

Door Suffie

Woensdag 20 April 2005 te 11:50 pm

Geplaatst in Absurdica, Het leven

drie reacties

 1. Een hartverscheurend verhaal Suffie!!

  En gisteravond zag ik de TV-docu ‘de Opvoedschool’ (VMBO).
  En ontstak (weer eens) in woede over het onderwijsbeleid…
  We zijn weer terug bij AF sinds het speciaal onderwijs te duur werd bevonden en alles bij elkaar geveegd moest worden in het VMBO.
  Verkocht met het ‘idealistische’: “geen uitzonderingen m?ken van kinderen”.

  Nah… de resultaten zijn ernaar.
  Kinderen worden extra uitzonderlijk gemaakt.
  En nu weer dure ‘reparatie-maatregelen’ nodig… lapwerk!!
  Plus de goedwillende maar overspannen leerkrachten ‘opvangen’.
  Die duurbetaalde idiote ministers zou je moeten kunnen wegstemmen.

  Alle ontwikkelingen (heus ook niet altijd perfect) teruggedraaid…
  incl. de fiks ingekrompen begeleiding waar jaren voor gevochten is.
  En dan maar klagen over ‘de jeugd’ – of ouders de schuld geven.
  en vervolgens zoetsappig ‘waarden & normen’ er tegenaan gooien…

  een woedende ex-schoolbegeleidster die nog hoop had in de jaren ’70.
  toen er allerlei ontwikkelingen op gang kwamen.

  hibos

  hibos

  21-04-’05 09:59

 1. Tijd voor een kort geding? Of duren die ook al niet kort meer tegenwoordig?

  Verbal Jam

  Verbal Jam

  (URL)

  21-04-’05 15:16

 1. Is er niet ook een dag voor de rechten van het kind ergens? Leuk om dan de ambtenarij een fijnzinnig presentje te schenken, een redactioneel stukje in de krant??

  MIBI

  MIBI

  (E-mail )

  22-04-’05 07:08

Leave a Reply

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Deze stupide vraag is geen belediging voor uw intelligentie en u kunt ook niets winnen. Wel houd ik hiermee spammers buiten de deur, die meestal uit de Oekraïne of Roemenië komen en doorgaans nog nooit van Jantje Smit hebben geoord.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.