Groots in het nietige

Geen reacties

Suffie heeft merels in de tuin. Twee stuks, een papa merel en een mama merel. Dat is niet de eerste keer, het stelletje komt hier al jaren. En in al die jaren is het geen enkele keer gelukt om in Suffie's tuin een gezinnetje te stichten. Jaar in, jaar uit liepen hun pogingen uit in een leeg nest in Suffie's heg, leeggeroofd door een buurtkat of een ekster.

Dit jaar loopt het anders. Enige weken geleden ontdekte Suffinnetje in een grote struik, midden in Suffie's tuin, een merelnest met daarin drie hemelsblauwe eitjes. En op dat moment startte ook Suffie's Grote Vogel Beschermings Programma, wat behalve een verhoogde surveillance in de tuin tevens een intensivering betekende van de contacten met de beide aanstaande ouders. Met succes wisten Suffie en Suffinnetje enkele malen tijdig in te grijpen bij het naderen van gevaar, dat zowel via de grond als via de lucht dreigde.

Vorig weekend resulteerde dit in de komst van twee bleekroze, licht bedonste en hevig trillende lijfjes in het nest, die slechts met moeite te herkennen waren als twee jonge merelkuikens. Ei nummer drie bleek helaas een blindganger.

Opvallend is vooral dat beide merelouders Suffie en Suffinnetje hebben geaccepteerd als een soms lastige, maar verder ongevaarlijke factor, die hen niet langer meer gillend de bomen in doet vluchten, maar die met een terloopse blik van vogelverstandhouding wordt gedoogd.

Enkele dagen geleden zat Suffie prinsheerlijk op zijn landgoed te mediteren met een bakje koffie, terwijl moeder merel onverschrokken en dapper op het gazon heen en weer hupte, zo af en toe een vette worm tot zich nemend. Plotseling stopte moeder merel haar gehup, zakte door haar pootjes heen en bleef doodstil in het gras zitten, verstard met en een bijna zichtbaar angstige blik in haar ogen. Tegelijkertijd hoorde Suffie de dissonante roep van een ekster over het landgoed schallen. Het was een grote, die met opgeheven staart en felle ogen neerstreek in de boom waarin zich ook het merelkroost bevond, en vermoedelijk hongerig, meedogenloos en geen partij voor welke merel dan ook.

Suffie begreep dat hij getuige was van een aankomend gezinsdrama, de natuur in al zijn facetten en gezichten aan het werk op het landgoed rondom Huize Suffie. Survival of the fittest, wist Suffie nog te bedenken, oftewel The circle of life, zoals Suffie zich nog wist te herinneren van de biologieles (of was het van The Lion King?). Een nietige gebeurtenis in een groot universum, een gebeuren dat op datzelfde moment wellicht in vele honderden tuinen eveneens plaatsvond. Moeder Natuur toonde zijn ware gezicht in al haar wreedheid en pragmatische effectiviteit, ongetwijfeld een vliegenpoepje op de grote kalender van het leven. Zo waren nu eenmaal de wetten van de natuur....

Maar Suffie had ook nog met andere wetten te maken, namelijk de wetten van de gastvrijheid, en wel ten opzichte van twee onschuldige wezens die in Suffie's struik een veilige thuishaven dachten te hebben gevonden om hun nageslacht groot te brengen.

Een ogenblik worstelde Suffie met het belangenconflict tussen de natuur en de menselijke waardigheid. Toen besloot Suffie dat zelfs de nietigste drama's soms vroegen om grootse daden. In ??n beweging greep Suffie de doorgeladen Super Soaker XP 110, die hij voor eventuele interventie van katachtige grondtroepen had klaarliggen, sprong overeind en tracteerde de gemene vogel met twee snoeiharde salvo's Flevolands kraanwater. Met een verschrikte gil vloog het zwart-witte monster op en verdween in enkele vleugelslagen uit het zicht.

Enkele seconden nog bleef moeder merel doodstil in het gras zitten. Toen knipperde ze haar ogen, kwam overeind en ging door met haar hup- en pikwerk in het gras. Even keek de jonge moeder Suffie aan en even dacht Suffie een blik van moederlijke dankbaarheid te zien in de donkere kraaltjes van haar ogen.

Suffie legde met een groeiend gevoel van trots het wapen terug op zijn plek en nam een slok koffie...

Soms moet je de natuur laten zien wie de baas is...!

(in opdracht van Ton)

Door Suffie

Vrijdag 14 Juni 2002 te 8:33 pm

Geplaatst in Mooi & Warm

Geen reacties

Leave a Reply

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Deze stupide vraag is geen belediging voor uw intelligentie en u kunt ook niets winnen. Wel houd ik hiermee spammers buiten de deur, die meestal uit de Oekraïne of Roemenië komen en doorgaans nog nooit van Jantje Smit hebben geoord.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.