Gegarandeerd crisisvrij

Disclaimer

Vrijwaring van verantwoordelijkheid
De inhoud van de sites en weblogs op het domein suffie.nl kan passages, geluiden en afbeeldingen bevatten die allergische reacties kunnen oproepen bij lange of reactionaire tenen, of op andere wijze als schokkend, aanstootgevend en beledigend kunnen worden ervaren.

Ik ga er van uit dat je vrijwillig deze site bezoekt en aanvaard dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele geestelijke of lichamelijke schade, opgelopen door de inhoud van suffie.nl. Mocht jij je hierin niet kunnen vinden, dan wordt je vriendelijk verzocht uit te wijken naar de website van de E.O

Inhoud en waarheidsgehalte
De stukjes op mijn log zijn veelal satirisch bedoeld en verwijzen niet als vanzelfsprekend naar bestaande of reële situaties. Hoewel alle stukjes een autobiografische basis hebben, is de inhoud veelal in meer of mindere mate aangepast om leesbaarheid, impact of amusementswaarde te verbeteren. Het feit dat ik een stukje plaats met en bepaalde toon, wil niet zeggen dat de tekst mijn volledige mening of visie weerspiegeld. Over het algemeen ben ik er niet op uit om mensen te provoceren, te beledigen of te kwetsen, tenzij ik hiervan expliciet melding maak. Voel jij je op één of andere manier aangesproken door wat ik geschreven heb, mail dan gerust om opheldering. Het ergste wat je kan overkomen is dat ik je bange vermoeden bevestig. Meestal zul je echter merken dat ik niet zo’n kwaaie peer ben.

Persoonlijke relaties en privacy
Ga er niet van uit dat je mij kent. Hoeveel je ook denkt te weten na het lezen van mijn log, het blijft beperkt tot wat ik besloten heb on-line te zetten. Dat kan heel persoonlijk overkomen maar je weet als lezer nooit hoeveel ik besloten heb om weg te laten of aan te passen. Onthoud dat een log vooral bestaat uit zogenaamde fictieve waarheden. Het is niet erg dat je een mening vormt, zolang je maar beseft dat je dat doet op basis van heel weinig informatie met een dubieus waarheidsgehalte. Trek op basis van hetgeen je hier leest dus vooral geen conclusies over mijn geestelijk of lichamelijk welzijn, mijn financiële of materiële situatie, mijn sociale leven, mijn politieke gekleurdheid of mijn seksuele voorkeuren.

Mocht je mij persoonlijk kennen, verwar mij dan vooral niet met de personage op dit weblog! De wijze waarop ik mij hier presenteer heeft niets te maken met wie ik in het dagelijks leven ben en mijn positie in de samenleving.

Feedback en contact
Wie een reactie intikt mag absoluut eerlijk zijn als hij of zij het volkomen oneens is met mijn post. Afwijkende meningen of inhoudelijke discussies zijn altijd welkom, ook als zij indruisen tegen hetgeen ik schrijf. Zorg er echter wel voor dat je de normale fatsoensnormen hanteert! Schelden, discriminerende opmerkingen, vunzigheid etcetera — een normaal mens tikt zoiets niet in en ik tolereer het ook absoluut niet! In principe wis ik geen onwelgevallige reacties en hanteer ik geen IP-bans, maar in extreme gevallen ben ik daar zeker niet te beroerd voor. Ook behoud ik mij het recht voor om in het kader van het algemeen belang IP-adressen en namen on-line te zetten van mensen die zich niet aan het bovenstaande wensen te houden. Als de situatie daartoe aanleiding geeft (denk aan strafbare discriminatie, smaad, of belediging), zal ik de mij ter beschikking staande gegevens zeker gebruiken bij eventuele gerechtelijke stappen. Blijf dus altijd netjes of reageer niet als je dat niet kunt opbrengen!

Copyright, beleefdheid en zo meer
Op de inhoud van suffie.nl is het internationale auteursrecht van toepassing. Dat betekent dat de inhoud of gedeeltes daarvan, alsmede door mij gemaakte foto’s niet zonder mijn toestemming mogen worden gebruikt of geplaatst op andere sites of in andere publicaties. Een uitzondering maak ik voor korte, duidelijk als citaat aangehaalde tekstfragmenten, mits voorzien van bronvermelding en een linkje terug.

Geen direct linking!! Direct linking is wanneer je een link plaatst naar iets op een site (bijvoorbeeld via img src=“www.suffie.nl/plaatje”). Hiermee steel je bandbreedte! Wanneer het plaatje, de banner of wat je ook wilt hebben niet onder het copyright valt (zie hier boven), zet het dan op je eigen server en gebruik nooit een link!!.

Written by Suffie